09/10/2017 -

Tài liệu Kinh Mân Côi

972

Tháng 10 quen gọi là tháng Mân Côi, không phải vì hoa mân côi nở vào tháng 10 song vì có lễ kính Đức Mẹ với tước hiệu Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi.

Tuy việc lần chuỗi Mân Côi đã có từ thời Trung cổ, nhưng lễ Phụng vụ kính Đức Mẹ Mân Côi mới được Đức Piô V thành lập năm 1573, để tạ ơn Thiên Chúa sau biến cố chiến thắng của đạo quân Công giáo ở vịnh Lepantô ngày 07 tháng 10 năm 1571.

Lúc đầu lễ được cử hành vào Chúa Nhật đầu tháng 10 và đến năm 1913 được ấn định cử hành vào ngày 07 tháng 19 như hiện nay.

Họa theo tục lệ tháng 10 là tháng của mùa gặt hái bên châu Âu, nên một số tu sĩ muốn dâng tháng 10 cho Đức Maria, mời Mẹ đến chia sẻ niềm vui sau những ngày lam lũ làm việc. Năm 1581, một tu sĩ Dòng Phanxicô, người Đức tên là Friđôlinô Nurnberg đã viết một cuốn sách với tựa đề Mùa thu thiêng liêng, trong đó đề nghị những phương thức cầu nguyện hay những lễ nghi để thay thế những thói quen phàm tục.

Đặc biệt, các tu sĩ Dòng Đa Minh ra sức quảng bá việc chuẩn bị lễ Mân Côi với 15 ngày thứ bảy trước đó, và kéo dài suốt tháng. Thay vì dâng hoa như tháng 5, việc đạo đức kính Đức Mẹ trong tháng 10 là lần chuỗi Mân Côi. Tại các nhà thờ của Dòng Đa Minh, trong những ngày này, các tu sĩ không những tổ chức các buổi giảng thuyết về Đức Maria mà còn về toàn bộ đức tin Kitô giáo, tóm lại trong 20 mầu nhiệm kính nhớ việc Nhập thể và Cứu chuộc của Đức Kitô.

Việc đạo đức này được đẩy mạnh hơn nữa trong thế kỷ XIX và XX, với những lời hô hào của Đức Lêô XIII, và hai lần Đức Mẹ hiện ra tại Lourdes và Fatima. Việc lần chuỗi Mân Côi trong nhà thờ, kèm theo việc đọc kinh thánh Giuse và ban phép lành Thánh Thể đã được Đức Piô XIII ấn định một cách thống nhất trong toàn Giáo hội.

Theo ý của Đức Thánh Cha, việc tôn sùng Đức Maria trong tháng 10 nhằm ý chỉ xin ơn bình an cho Giáo hội. Việc Đức Maria hiện ra lần cuối cùng tại Fatima vào một ngày trong tháng 10 càng làm tăng gia lòng sốt sắng lần chuỗi trong tháng này hơn nữa.

 

Học Viện Đa Minh,
biên soạn theo Vầng trăng tuyệt vời
của Phan Tấn Thành
114.864864865135.135135135250