10/06/2015 -

Tài liệu Kinh Mân Côi

3662

Không thể tách rời

«Trái tim Mẹ Maria hằng kết hợp mật thiết với Trái Tim Chúa Giêsu, Con Mẹ. Trên trần gian, không ai yêu mến Thánh Tâm Chúa Giêsu hơn Mẹ Maria, và cũng không ai yêu mến Trái Tim Mẹ Maria hơn Chúa Giêsu». Đó là điều thánh Bonaventura (1221-1274) viết trong cuốn ‘Cây Nho huyền nhiệm’ (Vitis mystica) và lập lại trong cuốn ‘Cây gỗ ban sự sống’ (De ligno vitae).

Về sau thánh Gioan Ơđêô (Jean Eudes, 1601-1680), người nổi tiếng về lòng sùng kính Trái Tim Chúa Giêsu và Trái Tim Đức Maria, đã soạn thảo lời nguyện lễ sau đây: «Xin cho chúng con cử hành xứng đáng lễ kính đời sống kết hiệp mật thiết của Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria trong cùng một Trái Tim…».

Năm 1916, Thiên thần đã hiện ra với ba em Lucia, Phanxicô và Jacinta nhiều lần và dạy cho ba em cầu nguyện: «…Xin nhờ công nghiệp vô cùng của Thánh Tâm Chúa và Mẫu Tâm Đức Maria, chúng con tha thiết cầu xin Chúa cho các tội nhân được hoán cải trở về cùng Chúa».

Trong những thập niên gần đây, các Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII, Phaolô VI và Gioan Phaolô II nhiều lần đã liên kết Trái Tim Chúa Giêsu và Trái Tim Mẹ Maria một cách tuyệt vời qua các lời cầu nguyện dâng lên Đức Mẹ Fatima (xem Fatima, Hoà Bình và Tình Thương, Giáo Xứ VN-P, 2000, tr.210-245).

Lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu

Có lẽ mãi vào thế kỷ XIII, mới thấy xuất hiện những gợi ý về lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Cùng thời với thánh Bonaventura, người ta kể đến hai thánh nữ Méctinđa (Mechtilde, +1298) và thánh Déctruđa (Gertrude, +1301). Khi chiêm niệm cạnh sườn bị đâm thâu qua của Chúa Giêsu, các ngài phát khởi lòng sùng kính chân thành Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Nhưng mãi tới thế kỷ XVII, trước ‘phong trào sống đạo cứng nhắc và khô khan’ do Canvanh (Calvin) và của Dansênít (Janséniste) khởi xướng, mới xuất hiện một vị thánh được coi như tông đồ đầu tiên của Thánh Tâm Chúa Giêsu và Đức Mẹ, là thánh Gioan Ơđêô. Ngài đã soạn thảo một bộ lễ phụng vụ tôn kính Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Tuy nhiên, người phổ biến cho cả thế giới lòng sùng kính Thánh Tâm, lại là một nữ tu dòng Thăm Viếng tỉnh Paray-Monial (Pháp), tên là Magarita Alacốc (Marguerite Alacoque, 1647-1690). Thánh nữ được Chúa Giêsu hiện ra nhiều lần trong quãng thời gian từ tháng 12 năm 1673 đến tháng 6 năm 1675, và chỉ cho thấy Thánh Tâm của Ngài: ‘Đây là Trái Tim đã yêu thương loài người biết bao!’. Chính thánh nữ đã phổ biến lòng sùng kính Thánh Tâm và đem lại cho lòng sùng kính này một ý nghĩa mới mẻ: Trước kia, người ta chỉ quan tâm đến sự phạt tạ mà Chúa Giêsu dâng lên Chúa Cha để bầu cử cho loài người tội lỗi, từ nay thánh nữ nhấn mạnh đến việc phải đền tạ chính Chúa Giêsu về tội nhân loại không yêu mến Ngài cho đủ. Chúa Giêsu đã truyền cho Thánh nữ phổ biến dưới nhiều hình thức khác nhau, lòng yêu mến đối với Thánh Tâm của Ngài, và cử hành một thánh lễ tôn kính Thánh Tâm.

Mặc dầu đã được nói đến từ thế kỷ XIII trong niềm xác tín: Trái Tim Đức Maria hằng kết hợp mật thiết với Trái Tim Chúa Giêsu, nhưng mãi tới thế kỷ XVII người ta mới khởi sự lòng sùng kính Trái Tim Đức Mẹ, quen gọi là sùng kính Mẫu Tâm. Người dẫn đầu phong trào sùng kính này là thánh Gioan Ơđêô.

Lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Đức Maria bừng sáng một cách đặc biệt kể từ khi Đức Mẹ hiện ra với ba em nhỏ Lucia, Phanxicô và Jacinta tại Fatima, năm 1917. Nơi đây, nhiều lần hiện ra, Đức Mẹ đã dạy các em và qua các em, kêu gọi thế giới «hãy tôn sùng Mẫu Tâm, hãy đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ, và hãy xác tín ‘Trái Tim Mẹ sẽ thắng’».

 Lược trích: Lm Du Sinh (giaoxuvnparis.org)

114.864864865135.135135135250