27/12/2021 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

1487


THỨ HAI
- NĂM SỰ VUI 

1. KHAI MẠC
Làm Dấu Thánh Giá
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
CẦU XIN CHÚA THÁNH THẦN (hát)
1. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi thánh đường. 
ÐK. Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết tha. Tình thương mến ấp ủ con ngày đêm, nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng. 
HỒI TÂM (im lặng xét mình và thầm nguyện)
2. SUY NIỆM KINH MÂN CÔI: NĂM SỰ VUI
MẦU NHIỆM 1:
Thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ chịu thai.
Sứ thần chào Đức Maria: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng Bà” (Lc 1,28), Mẹ đã vui mừng đáp lại lời chào ấy với tiếng “xin vâng” (xc. Lc 1,38). Từ nay trở đi, Mẹ luôn sống trọn vẹn niềm vui được làm tôi tớ Chúa và được làm Mẹ của Chúa. Xin cho mỗi người chúng con cảm nghiệm niềm vui được làm con Chúa trong Hội Thánh, như thánh ca sau đây:
Chúc tụng Thiên Chúa
là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô,
Chúa chúng ta.
Trong Đức Ki-tô,
từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc
cho ta hưởng muôn vàn
ơn phúc của Thánh Thần.
Trong Đức Ki-tô,
Người đã chọn ta
trước cả khi tạo thành vũ trụ,
để trước thánh nhan Người,
ta trở nên tinh tuyền thánh thiện,
nhờ tình thương của Người.
Theo ý muốn
và lòng nhân ái của Người,
Người đã tiền định cho ta
làm nghĩa tử
nhờ Đức Giê-su Ki-tô,
để ta hằng ngợi khen
ân sủng rạng ngời,
ân sủng Người ban tặng cho ta
trong Thánh Tử yêu dấu.” (Ep 1,3-6)
(1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh và Lời Nguyện Fatima).
MẦU NHIỆM 2:
Đức Mẹ đi viếng Bà thánh Isave.
Sau khi được sứ thần truyền tin, Mẹ đã lên đường để chia sẻ niềm vui
cứu độ cho bà Êlisabét, người chị họ (xc. Lc 1,39-45). Mẹ luôn sống niềm vui chia sẻ tình Chúa tình người và ân sủng cứu độ cho nhân loại. Xin cho chúng con được tình yêu của Chúa biến đổi. Và xin cho chúng con, như bà Êlisabét cùng thai nhi Gioan Tẩy Giả, cảm nghiệm được niềm vui cứu độ nơi Chúa Giêsu, để từ đó, sống xác tín hơn vào Chúa, như thánh Phaolô dạy:
Trong Thánh Tử,
nhờ máu Thánh Tử đổ ra
chúng ta được cứu chuộc,
được thứ tha tội lỗi
theo lượng ân sủng
rất phong phú của Người.
Ân sủng này,
Thiên Chúa đã rộng ban cho ta
cùng với tất cả
sự khôn ngoan thông hiểu.
Người cho ta
được biết thiên ý nhiệm mầu:
thiên ý này là kế hoạch yêu thương
Người đã định từ trước
trong Đức Ki-tô.
Đó là đưa thời gian tới hồi viên mãn
là quy tụ muôn loài trong trời đất
dưới quyền một thủ lãnh là Đức Ki-tô.” (Ep 1,7-10)
(1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh và Lời Nguyện Fatima).
MẦU NHIỆM 3:
Đức Mẹ sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá.
Chúa sinh xuống làm người là để ở giữa loài người chúng con (xc. Lc 2,1-20). Chúa ở giữa chúng con là để chỉ đường chân lý, chỉ lối dẫn vào cõi sống trường sinh. Vâng,
“lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết,
lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con.
Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài
và bảo ban dạy dỗ,
vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con.” (Tv 24,4-5)
(1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh và Lời Nguyện Fatima).
MẦU NHIỆM 4:
Đức Mẹ dâng Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh.
Ông Simêon luôn sống trong niềm tin tưởng vào Đức Chúa. Ông một mực trung thành tuân giữ lề luật Chúa. Và vì thế, Thiên Chúa đã đoái thương nhìn đến ông mà cho ông được gặp thấy Chúa (xc. Lc 2,22-35). Xin cho chúng con cũng biết trung thành sống theo đường lối của Chúa, bởi vì:
“Chúa là Đấng nhân từ chính trực, chỉ lối cho tội nhân,
dẫn kẻ nghèo hèn theo đường công chính,
dạy cho biết đường lối của Người.
Tất cả đường lối Chúa
đều là yêu thương và thành tín
đối với những kẻ nào giữ giao ước và lề luật Chúa.” (Tv 24,8-10)
(1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh và Lời Nguyện Fatima).
MẦU NHIỆM 5:
Đức Mẹ tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh.
Việc ca tụng Chúa là một hồng ân cao cả. Đó là việc quan trọng nhất và cần thiết nhất đối với con người. Việc con người ca tụng Chúa không thêm gì cho Chúa, nhưng mang lại ơn ích cho chính con người. Xin cho chúng con luôn sống trong niềm vui được ca tụng Chúa suốt đời:
“Tình thương Chúa, đời đời con ca tụng,
qua muôn ngàn thế hệ
miệng con rao giảng lòng thành tín của Ngài.
Vâng con nói: ‘Tình thương ấy được xây dựng tới thiên thu
lòng thành tín Chúa được thiết lập trên trời.’
Xưa Chúa phán:
‘Ta đã giao ước với người Ta tuyển chọn,
đã thề cùng Đavít, nghĩa bộc Ta,
rằng: dòng dõi ngươi, Ta thiết lập cho đến ngàn đời,
ngai vàng ngươi, Ta xây dựng qua muôn thế hệ’.” (Tv 88,2-5)
(1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh và Lời Nguyện Fatima).
LINH HỒN TÔI (hát)
ĐK. Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa (í, a) thần trí tôi mừng vui vời vợi trong Đấng Cứu Chuộc tôi. Chúa đã dủ thương đoái nhìn phận hèn tôi tớ. Vì vậy đến muôn đời, sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời.
1. Đấng toàn năng đã làm cho tôi những việc cao trọng Danh Người là Thánh. Lượng từ ái trải qua từ đời nọ đến đời kia, hằng bao bọc những ai kính sợ Người.
2. Chúa biểu dương sức mạnh oai phong tiêu diệt tơi bời những phường tự đắc, bọn quyền quý tự kiêu, Ngài triệt hạ khỏi tòa cao và nâng dậy những ai ở khiêm nhường.
3. Lũ giàu sang đuổi về tay không, những người thanh bần ban đầy hồng phúc. Người đã nhớ lời hứa mà độ trì Ít-ra-en cùng tổ phụ Áp-ram với miêu duệ.
KINH LẠY NỮ VƯƠNG
Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con con cháu Evà ở chốn khách đày kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khấn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.
3. KẾT THÚC
KINH VỰC SÂU
Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thẩm nhậm lời con kêu van. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được? Bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa. Con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Người đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy. Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục, mà được nghỉ yên. Amen.
CUNG CHÚC TRINH VƯƠNG (hát)
1. Cung chúc Trinh Vương không hề nhiễm tội truyền. Thật Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ khiết trinh trọn đời. Cung chúc Trinh Vương là kho tích ơn thiêng. Mẹ đã hy sinh lập công để cứu chuộc nhân loại.
ÐK. Mẹ Maria! Ai là không được Mẹ thương đến. Khốn thay nhân loại mê đắm nên lãng quên. Mẹ Fatima con nguyện xin đền tạ yêu mến. Muốn hy sinh nhiều yên ủi Mẹ khỏi ưu phiền.
Làm dấu Thánh Giá +++ (kết thúc) +++

114.864864865135.135135135250