30/08/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

205

“Hãy rửa bên trong cho sạch trước đã,
để bên ngoài cũng được sạch” (Mt 23,26).

Như Mẹ: Chúa Giêsu có một giáo huấn: phải sạch bên trong trước đã, để bên ngoài cũng được sạch; còn bên ngoài sạch, mà bên trong bẩn thì chẳng ích gì. Bên ngoài và bên trong ăn khớp và đồng nhất với nhau là điều cần cho người môn đệ ngày hôm nay: sạch tâm hồn và sạch cả thân xác.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Tâm hồn của mỗi người chúng con là đền thờ cho Chúa ngự. Xin Chúa “quét dọn” và “lau chùi” những bụi bặm trong tâm hồn chúng con, để chúng con được thanh sạch hầu xứng đáng cho Chúa ngự vào.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như hoa hường mầu nhiệm vậy, xin Mẹ giúp chúng con luôn biết ý thức giữ gìn căn phòng nội tâm luôn được sạch, và xin cho chúng con khao khát rước Chúa Giêsu Thánh Thể thường xuyên hơn.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).  

114.864864865135.135135135250