28/11/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

135
“Vì danh Thầy,
anh em sẽ bị mọi người thù ghét” (Lc 21,17).

Như Mẹ: Chúa Giêsu tiên báo về số phận của các môn đệ. Vì Ngài mà các ông sẽ bị bách hại, bị ghét bỏ ngay cả trong gia đình. Đó là cơ hội để các ông làm chứng cho Thầy của mình. Chúng ta cũng được mời gọi can đảm làm chứng cho Chúa giữa những khó khăn thử thách trong cuộc sống đời thường.
Với Mẹ: Chúa mời gọi chúng con phải luôn có niềm tin mạnh mẽ và sẵn sàng làm chứng cho Chúa trong tất cả mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Chúa không chỉ mời gọi, nhưng chính Người đã đi bước trước để nêu gương cho chúng con. Xin cho chúng con luôn làm việc vì vinh quang Ngài.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cứu kẻ liệt kẻ khốn, giữa những khó khăn đau khổ của cuộc sống, xin giúp chúng con mãi mãi trung thành theo chân Chúa đến hơi thở cuối cùng.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.
 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250