16/01/2019 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

107
“Người lại gần, cầm lấy tay mà đỡ dậy,
cơn sốt dứt ngay” (Mc 1,31).

Như Mẹ: Chúa Giêsu đã chạnh lòng thương trước nỗi đau khổ, bệnh tật, vất vả và thiếu thốn của con người. Chúa đã ra sức cứu chữa. Tình thương của Chúa bao trùm tất cả, nhất là những con người hèn yếu, tội lỗi hay bệnh tật...
Với Mẹ: Lạy Cha, rất cần có những cánh tay quảng đại chìa ra để “đỡ dậy” những con người đang sống trong lầm than và đau khổ vì đói rách và bệnh tật. Xin cho chúng con biết sẵn sàng chìa tay ra với tâm hồn khiêm nhường và hiền lành mà nâng dậy những người đang yếu nhược vì gáng nặng cuộc đời.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như sao mai sáng vậy, xin Mẹ xoa dịu những đau thương nơi bao phận người đang bị chìm sâu trong bệnh tật, cô đơn và tủi sầu!
Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.
 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 
114.864864865135.135135135250