12/07/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

205

“Hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel” (Mt 10,6).

Như Mẹ: Ngày nay, nhiều người có đạo nhưng đang dần sống xa Chúa. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy ra khỏi chính mình để tìm đến với những ai có niềm tin nhưng sống thờ ơ với Chúa hoặc đã chối bỏ niềm tin của mình rồi.

Với Mẹ: Lạy Chúa, nhiều con cái của Chúa ở nhiều nơi trên thế giới đang sống thờ ơ với Chúa. Việc tái truyền giáo là điều cần thiết nhưng lại rất khó khăn. Xin Chúa ban ơn khôn ngoan, sự can đảm và tình yêu để chúng con dám ra khỏi chính mình mà đến với những người lạc xa Chúa, với mong muốn là dẫn đưa họ trở về với Ngài.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cứu kẻ liệt kẻ khốn, xin đồng hành và giúp chúng con trong việc cảm hoá những người lầm lạc để họ mau mắn trở về cùng Chúa. Xin cho những người Do Thái nhận ra Chúa Giêsu là Cứu Chúa của họ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250