10/07/2019 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

106

“Hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel”
(Mt 10,6).

Như Mẹ: Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người tín hữu chúng ta hãy ra khỏi chính mình để tìm đến với những ai có niềm tin nhưng sống thờ ơ với Chúa hoặc đã chối bỏ niềm tin của mình rồi.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, nhiều người tín hữu sống thờ ơ với Chúa, hoặc đã bỏ Chúa. Việc đưa họ trở về với đời sống đức tin là một việc khó khăn. Xin Chúa ban ơn khôn ngoan, lòng nhiệt thành và sự cảm thông khi chúng con đến với họ, giúp chúng con biết phải làm gì để đánh động tâm hồn họ hướng về với Ngài.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cực trinh cực sạch, xin đồng hành và giúp chúng con trong việc cảm hoá những người lầm lạc để họ mau mắn trở về cùng Chúa. Và xin cho những người Do Thái nhận ra Chúa Giêsu là Cứu Chúa của họ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


114.864864865135.135135135250