09/08/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

210

“Này bà, lòng tin của bà mạnh thật!
Bà muốn thế nào, sẽ được như vậy” (Mt 15,28).

Như Mẹ: Chính nhờ niềm tin mà bà này nhận được điều bà mong ước. Niềm tin là chìa khoá mở được kho tàng ân sủng. Thiên Chúa đầy quyền năng, Ngài làm được mọi sự, Ngài lại giầu lòng thương xót với tất cả mọi người. Chúng ta hãy đến với Chúa dù trong bất cứ hoàn cảnh khổ đau nào. Tuy nhiên hãy để Chúa tự do thực hiện ý Ngài trong cuộc đời chúng ta.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con tin vào Chúa bởi vì Chúa nhân hậu và đầy lòng xót thương. Xin Chúa thực hiện nơi chúng con điều gì tốt nhất cho chúng con theo như ý Chúa muốn.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cực mầu cực nhiệm, xin dạy chúng con biết vững tin vào Chúa. Xin cũng giúp chúng con biết sống sao cho đẹp lòng Thiên Chúa trong cuộc sống hằng ngày.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250