09/05/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

171
“Khi Thần Chân Lý đến, Người sẽ dạy
các con biết tất cả sự thật” (Ga 16,13).

Như Mẹ: Với sự yếu kém của mình, chúng ta khó lòng mà hiểu được những giáo huấn của Chúa Giêsu, và càng khó khăn hơn khi sống như Người đã sống. Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta, Người hứa ban Chúa Thánh Thần, để hướng dẫn chúng ta biết tất cả sự thật.
Với Mẹ: Lạy Cha, nhận biết Cha và Đấng mà Cha đã sai đến trần gian là sự thật cao quý nhất. Xin cho chúng con trở nên môn đệ của Con Cha, kiên nhẫn bước đi trên con đường khổ giá, đón nhận tất cả mọi đau khổ lẫn thử thách như Người đã đi và đã chiến thắng.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như Hòm bia Thiên Chúa vậy, xin Mẹ giúp các đôi vợ chồng trẻ khôn ngoan giáo dục con cái sống đức tin trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.
Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250