06/12/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

222

“Người cầm lấy bảy cái bánh và mấy con cá, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho môn đệ,
và môn đệ trao cho đám đông” (Mt 15,26).

Như Mẹ: Chia sẻ là một nét đẹp trong Đạo Công Giáo. Sống trên đời, con người cần đến nhau. Chính Chúa Giêsu đã tự nguyện trở nên Tấm Bánh bẻ ra cho con người, để nhờ đó, con người được sống. Chúa mời gọi các môn đệ của Người cũng biết chia sẻ cho những người khác.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa là nguồn mạch nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng của chúng con. Xin cho con người ngày nay biết sống liên đới với nhau, biết chia sẻ với nhau những nhu cầu vật chất cũng như tinh thần, để ai cũng được sống xứng với nhân phẩm.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng sốt mến lạ lùng, khi xưa Mẹ đã chia sẻ khó khăn với đôi tân hôn tại Cana như thế nào, thì ngày nay xin Mẹ cũng hãy làm cho các đôi vợ chồng trẻ như vậy.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250