03/01/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

203

“Đây là Chiên Thiên Chúa,
đây Đấng xoá bỏ tội trần gian” (Ga 1,29).

Như Mẹ: Trong Cựu Ước, con chiên là con vật phải mang hai gánh nặng: một là phải mang lấy hết tội của dân, hai là phải đổ máu để đền tội cho dân. Hôm nay, ông Gioan Tẩy Giả giới thiệu Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa. Chúa Giêsu đến trần gian này là để mang lấy hết tội lỗi của con người, đồng thời chấp nhận đổ máu ra đền bù tội lỗi của họ. Chúa Giêsu đã thay thế vai trò con chiên trong Cựu Ước.

Với Mẹ: Chúa là Đấng xoá bỏ tội trần gian. Xin tha thứ cho chúng con là những người tội lỗi. Xin đón nhận những hi sinh của chúng con làm một với hi sinh của Chúa mà dâng lên Chúa Cha để đền tội cho loài người chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ Giáo Hội, xin cho người tín hữu biết dâng trọn cuộc đời cộng tác với Hội Thánh để phụng thờ Chúa trong mọi nơi.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


114.864864865135.135135135250