05/01/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

207

“Các anh sẽ thấy trời rộng mở,
và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên
xuống xuống trên Con Người” (Ga 1,51).

Như Mẹ: Những điều xảy ra trước mắt người trần chỉ là những điều bình thường so với những điều huyền diệu ở trên trời. Những gì chúng ta biết về Thiên Chúa thì chẳng là gì cả, Thiên Chúa còn cao hơn, tuyệt vời hơn và huyền nhiệm hơn nhiều. Chúa Giêsu là Vua Trời đất, nên vinh quang của Người còn lớn lao hơn biết bao, đến nỗi các thiên thần cũng phải bái phục.

Với Mẹ: Chúa là Vua trời đất, xin cho các dân tộc đang ở xa ánh sáng Tin Mừng được thấy tỏ tường hơn những mầu nhiệm cao siêu của Thiên Chúa được thể hiện nơi Ngài.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cực thanh cực tịnh, Mẹ đang được chiêm ngắm dung nhan rạng ngời của Chúa Giêsu, xin cầu bầu cho chúng con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250