31/03/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

356

Chúa Giêsu nói: “Phần tôi, tôi biết Người,
bởi vì tôi từ nơi Người mà đến,
và chính Người đã sai tôi” (Ga 7,29).

Như Mẹ: Có ai biết được Chúa Cha? Không ai cả! Tại sao, bởi vì Người là Đấng cao siêu. Chỉ Người đến từ trên cao mới biết được Chúa Cha. Đấng đó chính là Đức Giêsu. Và Đức Giêsu là Đấng được Chúa Cha sai đến trần gian này, để nhờ lời rao giảng của Người, chúng ta biết được Chúa Cha. Chúng ta biết Thiên Chúa là Cha của chúng ta là nhờ vào Chúa Giêsu.

Với Mẹ: Nhiều người đang sống trong tối tăm của đức tin, xin Chúa Giêsu mở tâm hồn cho những ai đang sống trong bóng đêm ấy nhìn thấy ánh sáng cứu độ của Chúa.

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, Mẹ đang ở trong vinh quang của Thiên Chúa, xin Mẹ xót thương nhìn xuống nhân loại tội lỗi mà ra tay phù trì.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250