29/12/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

290

“Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi” (Lc 2,29).

Như Mẹ: Cuộc đời là một chuyến đi. Sinh ra là để chuẩn bị cho ngày lìa cõi thế này. Sau khi đã sống và đã chạm đến Con Đấng Tối Cao, cụ già Simeon ước ao được ra đi trong an bình. Thiên Đàng mới là cùng đích và quê hương đích thực của con người. Để tới đó được, con người cần phải đi trên con đường Giêsu, bởi vì chỉ có Giêsu là con đường dẫn về chốn bình an vĩnh hằng.

Với Mẹ: Chúa là nguồn mạch bình an của con người. Xin ban bình an cho những ai đang sống trong lo âu sợ hãi. Và xin Chúa cũng thương nâng đỡ những người già cả đang phải sống trong cô đơn, tìm được niềm an ủi nơi Ngài.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương ban sự bằng yên, xin Mẹ thương cứu giúp những ai đang sống trong lao nhọc vì cơm áo gạo tiền. Xin cho họ biết tìm đến ẩn náu nơi Trái Tim Chúa Giêsu.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250