22/03/2019 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

55
“Đứa thừa tự đây rồi,
nào ta giết quách nó đi” (Mt 21,38).

Như Mẹ: Đứng trước sự khốn cùng của con người do tội lỗi gây ra, Thiên Chúa đã ban chính Con Một của mình làm giá chuộc con người. Ngài muốn tìm mọi cách để đưa con người về với tình yêu và hạnh phúc vĩnh cửu. Ngài không bắt ép nhưng luôn mời gọi chúng ta cộng tác vào chương trình cứu độ này.
Với Mẹ: Lạy Chúa, những tá điền xưa kia vì lòng tham đã giết chết đứa con một của chủ mình. Ngày nay chúng con cũng từ chối Chúa Giêsu bằng lối sống vật chất, hưởng thụ và vô tâm. Xin cho chúng con trở nên nhân từ hơn.
Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Mân Côi, xin Mẹ giúp những ai đang sống trong gian ác, được biến đổi, để trở nên hiền hòa hơn trong cách đối xử với tha nhân.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250