15/06/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

157
“Ai nhìn người phụ nữ mà ao ước phạm tội,
thì đã ngoại tình với người ấy trong lòng” (Mt 5,28).

Như Mẹ: Thế giới ngày nay đang phải đối diện với nạn suy đồi đạo đức. Một trong những vấn nạn khiến nhiều người quan tâm, đó là sự mất ý thức về tội. Con người tự cho mình có quyền làm mọi chuyện, mà không xét đến quyền phán quyết của Chúa. Chúa Giêsu đòi hỏi chúng ta phải gìn giữ nếp sống không chỉ trong hành động mà còn ngay cả trong tư tưởng nữa.
Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con đều là những người mang đầy tội lỗi. Chúa là Đấng chậm bất bình và giàu lòng xót thương, luôn kiên trì với những lỗi phạm của chúng con. Xin Chúa gìn giữ nếp sống chúng con cho hợp với Tin Mừng.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ có tài có phép, xin giúp chúng con biết ý thức giữ gìn sự trong sạch trong tâm hồn để được chiêm ngắm Chúa.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250