12/05/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

162

“Hãy tin vào Thiên Chúa
và tin vào Thầy” (Ga 14,1).

Như Mẹ: Chúa Giêsu mời gọi mỗi người hãy tin vào Thiên Chúa, nhất là tin vào ơn cứu độ mà Người mang đến cho nhân loại. Không phải tin nơi đầu môi chót lưỡi nhưng tin bằng cả tâm hồn, cả trái tim qua việc dám bỏ mình và phó thác trọn vẹn cuộc đời mình trong tay Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa, những khó khăn, những tội ác và những bất công xảy đến xung quanh khiến chúng con không thể giải thích và không dám can đảm tin rằng tất cả đang xảy ra theo một kế hoạch quan phòng của Chúa! Xin thêm sức mạnh cho chúng con, để trong mọi hoàn cảnh, chúng con vẫn một lòng tin vào Ngài.

Nhờ Mẹ: Mẹ đã tin vào Chúa luôn, ngay cả khi chứng kiến con mình bị đóng đinh trên thập giá. Xin Mẹ dạy chúng con vững tin như Mẹ đã tin.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250