12/01/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

227

“Đức Giêsu bảo người bại liệt:
‘Này con, tội con được tha rồi’.” (Mc 2,5).

Như Mẹ: Thiên Chúa là Đấng duy nhất có quyền tha tội. Đức Giêsu là Thiên Chúa, nên Người cũng có quyền tha tội. Những người kinh sư đều tin vào quyền tha tội của Thiên Chúa, nhưng lại không tin rằng Đức Giêsu là Thiên Chúa. Vì thế, họ lên án việc Chúa Giêsu tha tội.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã được Chúa Cha giao phó toàn quyền trên trời dưới đất. Xin cho con người trong thời đại này nhận biết vương quyền của Chúa, để từ đó, họ tin tưởng vào quyền năng và thiên tính của Ngài.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ sinh Chúa tạo thiên lập địa, xin hướng dẫn những ai đang sống trong tội lỗi biết chạy đến với lòng thương xót tha thứ của Thiên Chúa được thể hiện nơi bí tích Hoà giải do thừa tác viên của Hội Thánh cử hành.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250