10/11/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

232

“Con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại” (Lc 16,8).

Như Mẹ: Khôn khéo là một nghệ thuật. Cư xử khôn khéo là điều cần trong đời sống hằng ngày. Người môn đệ cần lấy lòng bác ái và tình huynh đệ mà đối xử tốt với nhau, đó là một nghệ thuật của sự khôn khéo. Chúng ta có thể học hỏi nơi những người khác những điều tốt, để tự hoàn thiện mình.    

Với Mẹ: Sống trên đời này, con người cần đến nhau. Xin Chúa cho người với người biết tôn trọng nhau. Và xin cho người tín hữu của Chúa cũng biết lấy tình bác ái huynh đệ mà cư xử tốt với người đồng loại.    

Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Maria, Mẹ đã đối xử nhân hậu và hài hoà với những người xung quanh. Xin Mẹ dạy chúng con biết sống chân thật với nhau, biết nâng đỡ nhau và biết chia sẻ tình yêu của Chúa cho tha nhân.   

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250