29/08/2019 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

66

Ông Gioan bảo: “Ngài không được phép
lấy vợ của anh ngài” (Mc 6,18).

Như Mẹ: Bà Hêrôđia âm mưu giết vị tiên tri để khỏi phải nghe những lời khiển trách. Điều này vẫn thường xảy ra trong cuộc sống: người hiền lành thì bị chết oan ức, còn người độc ác lại cứ sống phây phây. Ông Gioan đã sống sự thật, nói sự thật và chấp nhận chết vì sự thật. Vì thế, ông xứng đáng được phúc Nước Trời.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, chúng con đang sống trong thời đại mà công lý và hòa bình bị coi thường. Sự bất công và tàn ác diễn ra khắp nơi, ngày càng gia tăng và khủng khiếp. Xin cho con người bớt đi sự thờ ơ và vô cảm trước cái chết của biết bao con người vô tội.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cực trinh cực sạch, xin cho hoa công lý được nở rộ và lan tỏa khắp nơi trên thế giới và trong tâm hồn con người.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hợp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


114.864864865135.135135135250