15/08/2019 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

122

“Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả” (Lc 1,49).

Như Mẹ: Trước mặt Thiên Chúa cao sang, Đức Maria chỉ xưng mình là nữ tỳ của Ngài. Đức Mẹ cũng xin Thiên Chúa thực hiện cho Mẹ những gì Ngài đã hứa. Và quả thật, Thiên Chúa đã làm cho Mẹ biết bao điều cao cả, nhờ thế, qua Mẹ, Thiên Chúa cũng sẽ làm cho chúng ta như thế, nếu chúng ta hết lòng tin tưởng vào Ngài với lòng khiêm nhường.

Với Mẹ: Thiên Chúa đã làm cho Đức Maria bao điều cao cả, trong đó cho Mẹ được lên trời cả hồn và xác. Xin Cha ban Nước Trời cho những ai hết lòng đi theo Con Cha đến cùng.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Hiển Tu, từ trên thiên đàng xin Mẹ đoái thương nhìn đến chúng con còn ở trần thế đầy nước mắt này, và các linh hồn nơi chốn luyện hình.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250