11/07/2019 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

69

“Anh em đã được cho không
thì cũng hãy cho không như vậy” (Mt 10,8).

Như Mẹ: Bài Tin Mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta ý thức hơn nữa về những ân huệ mà chúng ta đã nhận lãnh và nhiệm vụ làm cho ơn đó sinh hoa trái trong cuộc sống, qua việc thực thi giới luật yêu thương của Chúa với tha nhân.

Với Mẹ: Lạy Cha, lối sống thực dụng đang dần dần biến con người trở nên dửng dưng và vô cảm trước đau khổ của người đồng loại. Người ta chỉ còn biết đến tiền bạc và lợi nhuận. Xin cho chúng con biết chia sẻ tình yêu thương cho những người đau khổ ở xung quanh mình.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng, xin Mẹ khẩn cầu Chúa Thánh Thần đánh thức lương tâm của những người trẻ đang lao mình vào con đường tha hoá vì vật chất, biết mở lòng ra với Chúa qua việc thực thi lòng bác ái với tha nhân.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


114.864864865135.135135135250