10/08/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

235

“Ai phục vụ Thầy,
Cha Thầy sẽ quí trọng người ấy” (Ga 12,26).

Như Mẹ: Người đời thích lãnh đạo. Còn Chúa lại dạy: ai muốn làm lãnh đạo thì phải là người phục vụ. Phục vụ là một điều cần thiết đối với người môn đệ. Ai phục vụ người nghèo khổ với tinh thần khiêm nhường thì cũng như là phục vụ Chúa Giêsu vậy, mà ai phục vụ Chúa Giêsu thì được Chúa Cha quí trọng.

Với Mẹ: Chúa là Con Thiên Chúa, có một địa vị cao cả, nhưng lại tự hạ làm một người nghèo và hi sinh mạng sống để phục vụ cho ơn cứu độ của con người. Xin cho chúng con học lấy tinh thần khiêm nhường của Chúa, mà dấn thân phục vụ cho các giá trị của Tin Mừng.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ chỉ bảo đàng lành, xin Mẹ hành động với chúng con trong các công việc bổn phận hằng ngày.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250