10/05/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

149
“Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn
của anh em sẽ trở thành niềm vui” (Ga 16,20b).

Như Mẹ: Khoảng cách giữa buồn sầu-vui mừng, tối tăm-ánh sáng, cái chết-sự sống rất xa, nhưng cũng rất thực tế. Nếu không quy hướng cuộc đời về với Đấng ban phát niềm vui vĩnh cửu, thì cuộc đời chúng ta dù có giàu sang cũng chẳng có ý nghĩa gì! Chúa Kitô phục sinh mới là Đấng làm cho những buồn sầu trong cuộc đời này trở thành niềm vui của chúng ta.
Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con biết nhìn lên Chúa là cùng đích của mọi sự và mọi loài. Chúa cũng chính là niềm vui đích thực và vĩnh cửu của chúng con, xin cho chúng con luôn ngập tràn niềm vui trong bình an của Ngài.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là cửa Thiên Đàng, Mẹ đang ở trong niềm vui trọn vẹn của Nước Trời, xin cầu cho chúng con còn ở dưới thế gian này.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250