11/09/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

184

“Anh trỗi dậy, ra đứng giữa đây!” (Lc 6,8).

Như Mẹ: Đọc Tin Mừng, chúng ta thấy người Pharisêu hay chống đối, tìm cách hãm hại và loại trừ Chúa. Cũng vậy, đoạn Tin Mừng hôm nay thuật lại việc họ đang rình xem Chúa Giêsu có chữa bệnh cho người bị bại tay trong ngày sa bát hay không để tố cáo Người.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa đã đến mang theo luật yêu thương cho con người. Xin cho chúng con biết trung thành giữ luật ấy. Và xin Chúa lôi kéo những người đang sống trong vũng lầy của hận thù lên, để họ biết sống bác ái khoan dung theo tinh thần của Ngài.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tổ Tông, xin Mẹ dâng lên Chúa những lời cầu thay nguyện giúp cho những người đang cần sự quan tâm và giúp đỡ, những người đang sống trong cô đơn và thất vọng.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250