26/12/2016 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

294

“Không phải chính anh em nói
mà là Thần Khí của Cha anh em” (Mt 10,20).

Như Mẹ: Chúa Giêsu báo cho các môn đệ biết trước những điều các ông sẽ gặp trên hành trình rao giảng Tin Mừng và làm chứng cho Người: nhiều khó khăn, thử thách và bách hại. Nhưng Người đã khẳng định rằng dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Thánh Thần Chúa sẽ luôn ở bên để che chở và hướng dẫn các môn đệ của Chúa cho biết phải làm gì và nói gì.

Với Mẹ: Thần Khí Chúa là sức mạnh cho các nhà truyền giáo. Xin Chúa Thánh Thần cũng ở cùng chúng con để chúng con biết làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô trong đời sống hằng ngày.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, khi gặp thử thách về niềm tin, hay khi gặp gian nan trong việc giữ đạo, xin Mẹ cầu cùng Thánh Linh Chúa đến an ủi chúng con cho nên kiên cường.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250