26/02/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

586

“Anh em hãy có lòng nhân từ,
như Cha anh em là Đấng nhân từ” (Lc 6,36).

Như Mẹ: Đây là một lời mời gọi chúng ta tiến sâu hơn vào ơn gọi làm con Thiên Chúa, tha thứ như mình đã được tha thứ và thương như mình đã được Thiên Chúa xót thương. Chính Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta trước, để giờ đây chúng ta cũng phải biết tha thứ cho người khác, trở nên nhân từ như Chúa Cha là Đấng nhân từ. Như thế, chúng ta mới xứng là con của Ngài.

Với Mẹ: Lạy Chúa, sự cao cả nhất mà Chúa đã dành cho chúng con, đó là lòng nhân từ tha thứ bao la của Chúa. Chúa tha thứ cho chúng con không có một giới hạn nào. Xin giúp chúng con biết tha thứ cho nhau, biết bỏ qua những sai sót, lầm lỗi và khuyết điểm của nhau.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ chẳng vướng bợn nhơ, xin dạy chúng con biết sống nhân ái với tha nhân bằng cách đối xử tử tế với nhau.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250