18/12/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

255

“Này ông Giuse, con cháu Đavít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần” (Mt 1,20).

Như Mẹ: Tương quan giữa vợ chồng với nhau là tương quan bền vững. Khi một người nam và một người nữ cam kết trở thành vợ chồng, thì không ai có thể cắt đứt được mối tương quan đó. Tuy nhiên, thực tế ngày nay cho thấy có nhiều đôi vợ chồng lấy nhau một thời gian lại không chịu đón nhận mà sống trung thành với nhau, nhưng lại dễ dàng chia tay nhau.

Với Mẹ: Chúa là Con Thiên Chúa, nhưng đã chấp nhận làm con trong gia đình. Xin cho các đôi vợ chồng, đặc biệt các đôi vợ chồng trẻ ngày nay biết đón nhận nhau, sẵn sàng sinh con cái và giáo dục chúng cho nên người.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Thiên Thần, xin khẩn cầu Chúa Thánh Thần giúp các bạn trẻ hiểu đúng các giá trị về gia đình.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250