15/05/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

226

“Đấng bảo trợ là Thánh Thần…
Đấng ấy sẽ dạy anh em mọi điều” (Ga 14,26).

Như Mẹ: Thiên Chúa không bao giờ để mặc chúng ta trước những vấn đề vượt quá giới hạn của mình. Người luôn bên cạnh và hướng dẫn chúng ta nhờ Chúa Thánh Thần. Chỉ khi nào sống theo sự hướng dẫn của Thần Khí, chúng ta mới có được bình an và sự sáng suốt.

Với Mẹ: Lạy Chúa, có nhiều lúc chúng con mải mê tìm kiếm lời giải thích cho nhiều vấn đề trong cuộc sống dựa vào sức của mình mà quên chạy đến vị cố vấn tuyệt vời là Chúa Thánh Thần. Xin mở con mắt, lỗ tai chúng con để chúng con có thể nhìn và nghe được tiếng nói của Ngài trong sâu thẳm tâm hồn mình mà làm theo sự hướng dẫn của Ngài.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, xin Mẹ giúp chúng con noi gương Mẹ luôn sống thánh ý Chúa qua sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250