07/01/2019 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

101
“Đức Giêsu đi rao giảng Tin Mừng Nước Trời,
và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn
tật nguyền trong dân” (Mt 4,23).

Như Mẹ: Chúa Giêsu đi khắp nơi rao giảng Tin Mừng Nước Trời. Và trong khi đi giảng, Người ra tay cứu chữa những người bệnh hoạn tật nguyền chạy đến với Người. Chúa Giêsu của ngày hôm qua, hôm nay và mãi mãi vẫn chỉ là một: Người vẫn đầy quyền năng và giàu lòng từ bi hay thương xót.
Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa yêu thương tất cả mọi người trong thế gian này, không phân biệt cấp bậc địa vị. Xin Chúa thương đặc biệt những người đang mang bệnh tật khổ đau.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng trọng thiêng, Mẹ không được sai đi rao giảng Tin Mừng một cách trực tiếp, nhưng đã cộng tác nhiệt tình vào việc rao giảng Tin Mừng. Xin cho chúng con nhiệt tình góp phần mình vào sứ vụ này.
Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 
114.864864865135.135135135250