04/12/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

291

“Chính tôi sẽ đến chữa nó” (Mt 8,7).

Như Mẹ: Chúa Giêsu đến trần gian này như một thầy thuốc đầy nhân từ. Người đến chữa lành những vết thương nơi tâm hồn và cả thân xác con người nữa. Tình thương của Người bao phủ lấy tất cả nhân loại chúng ta. Hãy để cho Người đến và chạm vào cuộc đời của chúng ta.

Với Mẹ: Nhiều người đau khổ vì bệnh tật tâm hồn và thể xác, xin Chúa thương nâng đỡ và cứu chữa họ, và xin cho họ cũng biết đặt hết niềm tin tưởng vào tình thương của Ngài. Và xin cho chúng con có được tấm lòng từ ái của Chúa, để biết cảm thông với họ.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng trọng thiêng, xin Mẹ đồng hành với những ai đang rơi vào hoàn cảnh bế tắc. Xin cho họ biết mang lấy thánh giá cuộc đời và biết thông phần đau khổ của mình với đau khổ của Chúa Giêsu.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250