31/12/2016 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

303

“Hài Nhi ngày càng lớn mạnh,
đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa
cùng Thiên Chúa” (Lc 2,40).

Như Mẹ: Chúa Giêsu chấp nhận sống kiếp con người, nên Chúa cũng chịu những qui luật thông thường như mọi người: sinh ra, rồi dần dần lớn lên theo thời gian. Chúng ta phải học hỏi nơi con người của Chúa Giêsu mọi sự, để nên đồng hình đồng dạng với Người.

Với Mẹ: Con người chỉ lo phát triển thể chất nhưng lại không lo phát triển tâm linh. Xin Chúa giúp các thiếu nhi biết sống và trưởng thành trong sự hài hoà về mọi phương diện. Xin cho các bậc cha mẹ và những người có trách nhiệm biết giúp các em lớn mạnh theo gương Chúa.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, nhiều thiếu nhi không được học hành để nên người, xin Mẹ gìn giữ các em khỏi những nỗi hiểm nguy của thời đại này.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250