15/07/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

195

“Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác
mà không thể giết được linh hồn” (Mt 10,28).

Như Mẹ: “Đừng sợ!”- Đó là giáo huấn của Đức Giêsu dành cho các môn đệ xưa kia, nhưng đó cũng là giáo huấn dành cho mọi Kitô hữu ngày nay. Đừng sợ tuyên xưng đức tin. Đừng sợ làm chứng cho sự thật giữa trần gian giả dối này. Đừng sợ làm điều thiện...

Với Mẹ: Lạy Chúa, những khó khăn thử thách trong cuộc sống đôi khi khiến chúng con sợ hãi và đánh mất niềm tin, nhưng Chúa luôn luôn nhắc chúng con: hãy tin tưởng, phó thác vào sự quan phòng của Chúa. Xin Ngài giải thoát chúng con khỏi những sợ hãi ở thế gian này.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu, xin Mẹ dẫn chúng con bước đi trong đường lối công chính của Thiên Chúa, và xin giúp chúng con can đảm sống các giá trị Tin Mừng của Chúa trong thời đại ngày hôm nay.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250