11/03/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

221

“Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi?” (Mt 5,46).

Như Mẹ: Yêu thương là giới răn quan trọng nhất. Yêu thương là chu toàn lề luật Chúa. Yêu thương người yêu thương mình thì dễ, nhưng yêu thương người ghét mình thì quả là khó! Chúa mời gọi chúng ta yêu thương hết mọi người, ngay cả kẻ thù. Chúa dạy chúng ta yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho họ, có như thế, chúng ta mới có công!

Với Mẹ: Chúa là Tình Yêu. Xin Chúa làm cho người tín hữu sống giới luật yêu thương một cách kiên cường hơn trong cuộc sống làm chứng ở trần gian này, bởi vì chúng con khi sống yêu thương là đã làm chứng cho Chúa rồi.

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, Mẹ đã sống hết lòng vì Chúa và vì tha nhân. Xin Mẹ giúp chúng con biết vượt qua những khác biệt mà sống bác ái và hiền hoà với tha nhân.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250