05/09/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

195

“Họ sửng sốt về cách Người giảng dạy,
vì lời của Người có uy quyền” (Lc 4,32).

Như Mẹ: Đức Giêsu là Ngôi Lời của Thiên Chúa. Người đến thế gian để nói lời của Thiên Chúa cho nhân loại. Do đó, lời của Người đầy uy quyền và có sức chữa lành chứ không phải như lời của các thầy luật sỹ hay kinh sư. Lời của Người có uy quyền trên bệnh tật, trên sự chết và trên cả thiên nhiên.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa là đường, là sự thật và là sự sống. Chúa đến để mở ra một con đường đưa chúng con đến với Chúa Cha. Xin cho chúng con tin thật rằng Chúa là Đấng có uy quyền trên mọi loài thụ tạo, có lời mang lại sự sống đời đời cho chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu, xin Mẹ dạy chúng con biết mau mắn đáp lời “xin vâng” trước những lời dạy của Chúa Giêsu.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250