28/11/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

236

“Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt” (Lc 21,8).

Như Mẹ: Đặt niềm tin vào Chúa là một điều cần thiết. Niềm tin vững chắc sẽ giúp chúng ta vượt lên trên sợ hãi, và niềm tin vững chắc ấy cũng sẽ giúp chúng ta tỉnh táo trước những trò lừa gạt của người đời. Người tín hữu cần đọc Kinh Thánh nhiều hơn để có đức tin mạnh mẽ và sáng suốt hơn!   

Với Mẹ: Thời đại ngày hôm nay có nhiều sự dữ xảy ra, và đồng thời cũng có những thiên tai và nhân tai khủng khiếp. Xin Chúa soi sáng cho người tín hữu một lòng trông cậy vào quyền năng và tình thương của Ngài, để họ đứng vững trong mọi hoàn cảnh của đời người.  

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ có tài có phép, xin Mẹ giúp con cái của Mẹ đang sống trong thế giới đầy lừa dối này, khỏi rơi vào những cạm bẫy của ma quỷ, nhưng một lòng trung thành sống đức tin một cách kiên cường.  

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250