25/09/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

149
Đức Giêsu nói: "Mẹ tôi và anh em tôi,
chính là những ai nghe lời Thiên Chúa
và đem ra thực hành" (Lc 8,21).
Như Mẹ: Chúa Giêsu coi những người luôn biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa giống như mẹ và anh em của mình. Đây cũng là phẩm chất cần phải có nơi người môn đệ Chúa Giêsu.
Với Mẹ: Lạy Chúa, điều kiện Chúa đưa ra cho những ai muốn trở thành 'người thân' của Chúa xem ra rất đơn giản: nghe và thực hành ý Chúa. Xin giúp chúng con sống Lời Chúa mỗi ngày để trở thành môn đệ thân yêu của Chúa, và xin giúp chúng con trung thành với ý nguyện này.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ trung tín thật thà, xin Mẹ giúp chúng con luôn trung tín trong việc vâng theo ý Chúa, sẵn sàng thực hành yêu thương tha nhân bằng những hành vi nhỏ bé trong cuộc sống hằng ngày.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250