18/07/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

217

“Đến ngày phán xét, đất Xơđôm còn được xử khoan hồng hơn các ngươi” (Mt 11,24).

Như Mẹ: Chúa Giêsu giảng dạy, làm phép lạ nhưng những người Do Thái không tin, nên Chúa đã quở trách vì sự cứng lòng của họ. Chúa mời gọi người Kitô hữu chúng ta sẵn sàng nghe và làm theo giáo huấn của Chúa, khiêm nhường thống hối khi phạm tội, để nhờ thế mà được ơn khoan hồng của Chúa.

Với Mẹ: Chúa là Cha giàu lòng thương xót, sẵn sàng tha thứ cho kẻ có tội biết sám hối ăn năn. Chúng con là những kẻ yếu đuối, dễ sa ngã phạm tội. Xin Chúa khoan hồng nâng đỡ chúng con chỗi dậy khi té ngã, tha thứ chúng con khi chúng con lầm lỗi.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tổ Tông, xin Mẹ làm cho trái tim chúng con rung động trước lời mời gọi cải hóa của Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250