12/06/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

206
“Chẳng ai đốt đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu
cho mọi người trong nhà” (Mt 5,15).

Như Mẹ: Bài Tin Mừng cho thấy rằng Chúa muốn chúng ta là chiếc đèn soi sáng cho người đời. Để đèn chúng ta sáng, trước tiên mỗi người chúng ta cần phải để cho cuộc đời mình ngập tràn ánh sáng của Chúa Kitô. Rồi từ đó, chúng ta mới có thể trở nên chiếc đèn chiếu sáng cho những người trong nhà và trong đời.
Với Mẹ: Lạy Chúa Kitô là ánh sáng của trần gian, xin chiếu toả tình thương diệu kỳ của Ngài trên chúng con, làm cho trái tim và linh hồn chúng con cháy lửa yêu mến Ngài.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ cực khôn cực ngoan, xin Mẹ hướng dẫn chúng con trong việc thu góp dầu đèn cho cuộc đời của mình bằng những việc tốt lành, thánh thiện và bác ái.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250