09/10/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

163
“Cô này cứ ngồi bên chân Chúa
mà nghe lời Người dạy” (Lc 10,39).

Như Mẹ: Thiên Chúa là tình yêu, là hạnh phúc và là sự sống. Nói cách khác Thiên Chúa là tất cả. Có Người, đời ta không còn sợ gì nữa. Do đó để có được Người, ta cứ đến với Người, lắng nghe lời Người dạy, như cô Maria trong bài Tin Mừng đã làm. Nhờ thế, ta biết được Người thương ta.
Với Mẹ: Lạy Chúa, dẫu biết rằng Ngài là tất cả của chúng con, thế mà vẫn còn nhiều người trong chúng con bỏ Chúa để chạy theo tội lỗi. Xin Chúa cho chúng con luôn biết chọn Chúa làm gia nghiệp đời mình.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cứu kẻ liệt kẻ khốn, Mẹ là mẫu gương tuyệt hảo cho chúng con noi theo. Mẹ luôn theo thánh ý Chúa trong mọi sự. Xin Mẹ cho chúng con cũng biết từ bỏ ý riêng của mình để vâng theo thánh ý Chúa mà thôi.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.
 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 
114.864864865135.135135135250