04/07/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

196

“Sao nhát thế, hỡi những kẻ kém lòng tin” (Mt 8,26).

Như Mẹ: Sống đức tin trong thời đại hôm nay là một điều khó. Có phải chúng ta chỉ tin Chúa khi thành công, vui vẻ; còn khi gặp khó khăn, chúng ta lại lo lắng, sợ hãi và vấp ngã? Chúng ta có dám tin rằng trong mọi biến cố đều có Chúa hiện diện, và Ngài luôn ban đủ ơn giúp chúng ta chiến đấu và chiến thắng?

Với Mẹ: Chúa là Đấng quan phòng, Chúa làm chủ mọi sự. Xin Chúa làm chủ vận mệnh của mỗi người chúng con, làm chủ mọi tình huống trong cuộc đời chúng con, để trong mọi hoàn cảnh, dù có sóng gió bão giông, chúng con vẫn một lòng tin tưởng vào tình thương của Ngài.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng đáng tôn trọng, Mẹ luôn tin tưởng vào quyền năng của Chúa, xin Mẹ đồng hành với chúng con trên hành trình đức tin và hành trình cuộc đời nơi trần gian này.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250