03/01/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

352

“Đây là Chiên Thiên Chúa” (Ga 1,29).

Như Mẹ: Gioan Tẩy Giả đã tận dụng cơ hội tốt để giới thiệu Chúa Giêsu cho các đồ đệ của mình. Đối với những người đã được rửa tội, việc giới thiệu Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa -Đấng xoá tội trần gian - không chỉ là một bổn phận mà còn là một sứ mệnh rất cao quý.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, thánh Gioan Tiền Hô đã hăng say giới thiệu Chúa cho người khác. Xin thôi thúc người tín hữu chúng con biết tận dụng những cơ hội tốt để làm cho người khác biết đến Chúa. Và xin cho những ai chưa tin nhận Chúa cũng có cơ hội được nghe đến Chúa, rồi từ đó họ tin tưởng vào Ngài.

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, Mẹ là người đầu tiên mang Chúa Giêsu đến cho Gioan Tiền Hô. Xin Mẹ tiếp tục đồng hành cùng chúng con trên bước đường mang Chúa đến với tha nhân.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250