08/11/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

130
“Giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối” (Lc 15,10).
Như Mẹ: Thiên Chúa đầy lòng yêu thương và nhân hậu. Người hiện thân qua người con yêu dấu là Đức Giêsu Kitô để tìm kiếm chúng ta. Ngài sẵn sàng đón nhận chúng ta đang khi chúng ta còn là tội nhân. Có người nào như Thiên Chúa là Đấng luôn hết lòng vì chúng ta?
Với Mẹ: Con muốn trở về với Chúa sau quãng đời hoang tàn. Nơi trái tim Chúa, con lại khám phá ra giá trị của bản thân con đáng quý biết chừng nào. Xin mở rộng lòng con, để con biết đón nhận Chúa là tình yêu của đời con.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế, xin giúp con sám hối thật lòng vì tội lỗi con đã xúc phạm đến Chúa. Đã bao lần con phạm tội nhưng rồi vẫn luôn luôn được Chúa thứ tha. Xin giúp con can đảm đứng dậy sau mỗi lần ngã sa.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 
114.864864865135.135135135250