02/04/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

278

“Ladarô, bạn của chúng ta, đang yên giấc;
... Thầy đi đánh thức anh ấy đây” (Ga 11,11).

Như Mẹ: Nhiều người ngày nay đang ngủ mê trong tội lỗi, hoặc đang ngủ mê trong những toan tính làm giàu bất chấp mọi thứ. Thức tỉnh khỏi những u mê tội lỗi và những điều bất chính là một đòi hỏi của Tin Mừng. Ước mong sao người tín hữu Kitô luôn để Chúa đánh thức, để đứng vững trong mọi hoàn cảnh.

Với Mẹ: Chúa đã đến trần gian này để mang lại ánh sáng cứu độ cho những ai đang lần bước trong bóng đêm tội lỗi. Xin Chúa đánh thức những người đang sống trong lầm lạc, để họ tìm về đường chính nẻo ngay.

Nhờ Mẹ: Mẹ là sao mai cho những người đi biển. Giữa sóng gió nguy nan của cuộc đời, xin Mẹ luôn hướng dẫn chúng con vững tay lái con thuyền đức tin, để vững bước đi về nhà Cha.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250