11/03/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

275

“Những người sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng” (Ga 3,21).

Như Mẹ: Chúa Cha yêu nhân loại đến nỗi đã ban chính Con Một của Ngài. Chúa Con chính là đường, là sự thật và là sự sống. Người là ánh sáng của trần gian, chỉ có Người Con mới là ánh sáng mang lại chân lí đưa đến sự sống đời đời.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa là ánh sáng chiếu soi trần gian. Chúng con đang sống trong một thế giới đầy bóng tối của sự dữ, bất công và giả dối. Xin cho mỗi người chúng con biết gắn kết với Chúa là ánh sáng chân thật, để thấy rõ nẻo đường cần đi. Và xin cho chúng con trở nên ánh sáng cho trần gian này.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Toà Đấng Khôn Ngoan, xin cho các nhà lãnh đạo các quốc gia biết khôn ngoan xây dựng các giá trị cho cuộc sống của người dân dựa trên sự thật và công bằng, từ đó xã hội được phát triển hài hoà hơn.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250