30/09/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

138
“Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Kitô, thì Thầy bảo thật anh em,
người đó sẽ không mất phần thưởng đâu” (Mc 9,41).

Như Mẹ: Cho thì có phúc hơn là nhận, đó là quy tắc sống rất đẹp. Hơn ai hết, người tín hữu cần có ý thức trong việc chia sẻ bác ái, nhất là cộng tác góp phần vào việc làm vườn nho của Chúa. Ai rộng tay góp phần vào công việc mà các thừa tác viên của Chúa thực hiện nhân danh Hội Thánh, người đó sẽ được Chúa ban thưởng.
Với Mẹ: Con người ngày nay đang sống trong giàu sang, nhưng lại rất ích kỷ. Xin cho anh chị em tín hữu chúng con sẵn sàng cộng tác với các thừa tác viên của Chúa trong việc mở mang Nước Chúa giữa lòng nhân loại này.
Với Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng đáng tôn trọng, nhiều người đang bị đói khát, xin Mẹ của lòng xót thương làm cho con người ngày nay biết chia sẻ yêu thương cho nhau.
Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250