14/01/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

208

Đức Giêsu bảo họ: “Đến mà xem” (Ga 1,39).

Như Mẹ: Con người ngày nay cần chứng nhân hơn thầy dạy, cần những việc làm cụ thể hơn những lời nói suông. Sau khi nghe lời mời gọi của Chúa Giêsu, hai người môn đệ đã đến xem chỗ Người ở. Họ đã gặp một con người cụ thể, đã thấy một cách sống cụ thể nơi Đức Giêsu, nên họ đã ở lại với Người.

Với Mẹ: Nêu gương sáng là một cách rao giảng Tin Mừng tốt nhất, xin Chúa giúp người tín hữu chúng con sống đức tin qua việc chu toàn bổn phận hằng ngày theo chức vụ của mình bằng một niềm tin tưởng và lòng yêu mến kiên trì.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ cực khôn cực ngoan, Mẹ đã sống nhân đức trong cuộc đời dương thế. Xin Mẹ đồng hành với chúng con trong việc thực hành giới răn yêu thương đối với những người chúng con gặp gỡ thường ngày.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250