13/08/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

212

"Thưa Ngài, xin cứu con với!" (Mt 14,30).

Như Mẹ: Tông đồ Phêrô muốn thử sức để được như Chúa bước đi trên mặt biển. Thế nhưng ông đã thất bại vì hoảng sợ. Sự kiện này cũng là dịp để chúng ta chất vấn niềm tin của mình, nó đang được xây dựng trên nền tảng nào: cảm xúc thoáng qua hay là một niềm xác tín sâu xa. Một đức tin trưởng thành phải vượt lên trên những cảm xúc nhất thời, để đặt nền trên một nền tảng vững chắc là sự hiểu biết và yêu mến.

Với Mẹ: Con người thời nay chỉ lo tìm kiếm những giá trị vật chất chóng qua, mà sao lãng các giá trị thiêng liêng. Xin Chúa soi sáng tâm trí chúng con, để chúng con biết thật Chúa mới là nền tảng vững chắc và trường tồn cho cuộc đời của chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ cực khôn cực ngoan, xin cho chúng con biết noi gương Mẹ mà vững tin cùng gắn bó với Chúa trọn đời.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250