06/08/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

188

“Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời,
và y phục Người trở nên trắng tinh…” (Mt 17,2).

Như Mẹ: Ngày xưa, Chúa Giêsu biến đổi hình dạng trước mặt ba người môn đệ thân tín như để chuẩn bị tinh thần cho các ngài bước vào con đường gian khổ của Người. Ngày nay, người tín hữu chúng ta cũng cần được Chúa đổi mới tâm hồn để ra đi làm chứng cho mầu nhiệm thập giá cứu độ của Người.

Với Mẹ: Chúng con đang sống trong trần gian đầy bóng tối của sự dữ, bất công và giả dối, xin Chúa chiếu ánh sáng chân lí của Chúa vào tâm hồn chúng con, bao phủ ánh quang vinh của Chúa trên chúng con, để chúng con trở thành ánh sáng cho trần gian này.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng, Mẹ đang ở trong vinh quang của Chúa, xin Mẹ mặc cho chúng con chiếu áo thanh sạch của Mẹ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250